เกี่ยวกับเรา

jRoomTech ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่ต้องการสร้างโปรแกรม บริหารจัดการห้องพักขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ทั้งรายวัน รายเดือน และแบบชั่วคราว ให้ใช้งานได้ง่ายที่สุด มีฟังก์ชั่นครบถ้วน และมีราคาไม่แพงเกินไป ซึ่งเราจะไม่คิดค่าซอฟต์แวร์ตามจำนวนห้องที่สถานประกอบการมีอยู่ แต่เราคิดแบบราคาเดียวไปเลย

เบื้องหลังทีมงานผู้สร้างสรรค์โปรแกรมนี้ คือบริษัท control c จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมร้านค้าปลีกค้าส่ง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เราพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมให้หลากหลาย บนอุดมการณ์ที่ชัดเจน คือทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ไปเก็บเงินลูกค้าเพิ่มเติมอีก

web ของบริษัทแม่คือ www.pingpongsoft.com